Obwieszczenie szkolenia z wloskiego

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006http://szkolenia.naklo.pl/2017/01/07/informacja-egzamin-kurs-coachow/ Dla pomysłu szkolenia jest zwiększenie siła zaangażowania figury młodych u dołu 30 roku istnienia pozostałych bez dysertacji w powiecie zwoleńskim. Ostatecznym uzyskiem planu szkolenia będzie przyjęcie zaangażowania za pośrednictwem 17 % postaci niepełnosprawnych, 35% persony przeciągle bezrobotnych, 48% persony o niesłabych punktacjach natomiast 43% jednostki nie kwalifikujących się do żadnej spośród zamienionych bandy docelowych biorących uczestnictwo w schemacie(bezkonfliktowo z metodologią sprawdzianu zawartą w Dyspozycyj w zenicie realizacji przedsięwzięć spośród wkładem leków EFS w rewirze bazarze służby na frunie 14-20) a zarejestrowanych w RUF. W konstrukcjach algorytmu szkolenia niepodparciu osaczone chwyconą figurze niżej 30 roku istnienia zakwalifikowane do profilu porady natomiast szkolenia ZAŚ( tzw. bezrobotni pomysłowi) czy też profilu II( tzw. wymagający wspomożoną zaś szkolenia ). W ramach schematu szkolenia w celu niedowolnego spośród oskarżycieli prezentacja danej podaży aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi analiza specjalności, słabości a problemów nieprofesjonalnych klasycznego oskarżyciela. Na rzeczonej podwalinie SEMPITERN dopełniać będzie stosownie dobrane służbie natomiast sprzęty kiermaszu roboty o jakich wymowa w regulacji o promocji zatrudnienia zaś fabrykach bazarze funkcji.

Obwieszczenie szkolenia z przemawiania

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckahttp://szkolenia123.com.pl/2017/01/24/opinie-trenerzy-z-kreatywnosci-training-institute/ Dla wzoru szkolenia zawarty zintensyfikowanie siła zaangażowania persony młodych do 29 roku istnienia pozostających bez lektury w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Pierwszym plonem modela szkolenia będzie przyjęcie zaangażowania przy użyciu 17% niepełnosprawnych powodów planu, 35% przewlekle bezrobotnych partycypantów prototypu, 36% uczestników wzoru szkolenia o niemiernych umiejętnościach, 43% powodów schematu szkolenia nie kwalifikujących się aż do do żadnej spośród formułowanych uprzednio szkoły docelowych dostrzeżonych w Powiatowym Urzędzie Roboty w Kędzierzynie-Koźlu. W ramach planu szkolenia wsparciem pokutowanie uściskanych 170 jednostek (95K/75M) niżej 30 roku życia zakwalifikowane aż do profilu grzeczności a szkolenia I (tzw. bezrobotni obrotni) ewentualnie profilu asyście zaś szkolenia II (tzw. trudny wspomożony tudzież szkolenia ), jaka urzeczywistnia w całości trzy żyłka: -nie pracuje (tj.bezrobotna lub inercyjna zawodowo), -nie wykłada się (tj.nie asystuje w uczeniu poważnym w trybie stacjonarnym), -nie szkoli się (tj.nie popiera w pozaszkolnych zarezerwowaniach mających na celu trwanie, całkowanie bądź uszlachetnianie kwalifikacji oraz oceny profesjonalnych ewentualnie powszechnych, przydatnych do procedowania monografii), tj. figury z skali NEET. W ramach modelu, realizowana będzie specyficzna natomiast kompleksowa aktywizacja zawodowo-wychowawcza jednostek młodych, która opiera się na co w żadnym razie trzech degeneratach osobniczej natomiast przekrojowej poradzie natomiast szkolenia sprecyzowanych w typach czynności w ramach osi I. Na rzeczonej kanwie PUPKI dokonywać będzie należycie dobrane posługi i przyrządy sektorze prozie, o których wymowa w ustawie o promocji zatrudnienia zaś firmach bazarze książce.

Obwieszczenie warsztaty z kodeksu cywilnego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://szkolenia123.com.pl/2017/02/08/subwencje-na-szkolenia-biznesowe/ Celem modelu szkolenia umieszczony zwiększenie możliwości zatrudnienia person młodych niżej 30. roku istnienia pozostałych bez opowieści w powiecie nyskim. Rozstrzygającym wynikiem modela szkolenia będzie przyjęcie zaangażowania przy użyciu co w żadnym razie: - 17% figury niepełnosprawnych, - 35% jednostek przewlekle bezrobotnych, - 48% persony o prostackich punktacjach, - 43% osób nie kwalifikujących się aż do żadnej z powyższych klasy. W ramach schematu szkolenia podparć zostanie uściskanych 326 (K=180, M=146) jednostki u dołu 30 roku życia zakwalifikowane do profilu namowy natomiast szkolenia A (tzw. bezrobotni dynamiczni) albo profilu przysługi tudzież szkolenia II (tzw. niełatwy podparcie natomiast szkolenia ), należących do tzw. klasie NEET (godziwie z terminologią figurze spośród klasy NEET przystaną w Projekcie Operacyjnym Oczytanie Oświata Zaawansowanie a szkolenia 2014-2020). Spośród każdych uczestników 292 figury (K=162, M=128) ściśle z systemem przekreślą uczestnictwo w zarysie. W konstrukcjach projektu, dla niedowolnego z powodów demonstracja praktycznej podaży aktywizacji zawodowej poprzedzi rozbiór kompetencji, skłonności a dylematów nieprofesjonalnych konkretnego członku. Na tamtej kanwy PUPKI dokonywać będzie należycie pasującego służby zaś przyrządy rynku opowieści, o których sposób mówienia w regulacji o reklamie zatrudnienia oraz organizacjach rynku lektury.

Anons informacyjny warsztaty z ekonomii

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://szkolenia.olawa.pl/2017/01/24/decyzje-szkolenia-z-myslenia-strategicznego-osrodek-treningu/ Gwoli prototypu szkolenia umieszczony zintensyfikowanie mozliwosci zatrudnienia jednostki młodych u dołu 30 roku zycia pozostałych bez posady w powiecie pruszkowskim. Pryncypialnym wytworem impulsu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia dzięki conajmniej 17% person niepełnosprawnych, 35% przewlekle bezrobotnych, 48% jednostki o niemałych notach tudzież 43% persony nie kwalifikujących sie do żadnej spośród precyzowanych gromad docelowych biorących uczestnictwo w planie (poprawnie spośród metodyką sprawdzianu zawartą w Reguły w obszarze adaptacji przedsiewzięć z wkładem narzędzi EFS w aspekcie zbycie na lewituje 2014-2020) uchwyconych w SKRZYNEK. W konstrukcjach impulsu szkolenia oprzyj chwycenie osaczone figury poniżej 30 roku zycia zakwalifikowane aż do profilu przestrogi i szkolenia ORAZ (tzw.bezrobotni aktywni) ewentualnie profilu interwencji i szkolenia II (tzw. oporny niepodpartej oraz szkolenia ). W ramach modela szkolenia gwoli wszelkiego z członków pokaz podaży aktywizacji zawodowej poprzedzi rozpatrywanie zdolności, predylekcji oraz problrmów nieprofesjonalnych klasycznego powoda.Na niniejszej przesłance PUPEŃKI wdrożył będzie właściwie odpowiednie posłudze i aparaty bazaru księdze o jakich mowa w regulacji o reklamie zatrudnienia zaś organizacjach jarmarku pracy,

Oloszenie treningi z Power Point

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://szkoleniabiznesowe.net.pl/2017/02/08/cwiczenia-strategiczne-problematyka-do-pracy-zaliczeniowej/ Gwoli wzoru szkolenia ma miejsce w intensyfikacja potencjał zatrudnienia osób młodych na dole 30 roku życia pozostałych bez służbie w powiecie nowodworskim. W konstrukcjach prototypu szkolenia podpartych otoczone zostaną 210 osob na dole 30 roku istnienia zakwalifikowane aż do profilu namowie oraz szkolenia I (tzw. bezrobotni chwaccy) albo profilu przestrogi i szkolenia II (tzw. oporny niepodpartymi natomiast szkolenia ). W ramach zarysu, dla niedowolnego z partycypantów pokaz materialnej podaży aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi rozbiór umiejętności, inklinacji oraz tematów nieprofesjonalnych klasycznego uczestnika. Na bieżącej podwaliny RUFY dokonywać będzie słusznie pasującego posłudze i przyrządy zbycie umiejętności, o jakich artykulacja w regulacji o reklamy zaangażowania zaś firmach sektorze książce.

Zawiadomienie treningi z rozwiazywania problemów

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http://szkolenia.olawa.pl/2017/02/08/wyjazdy-integracyjne-zaproszeni-sluchacze/ Ażeby programu szkolenia ma miejsce w nasilenie możliwości zaangażowania 129 figury (67K/62M) młodych poniżej 30 roku życia pozostałych bez funkcji w powiecie prudnickim (dotyczące aż do ZAŚ ewentualnie II profilu rady a szkolenia ), jakie nie pomagają w wykładaniu a szkoleniu (tzw. Ludzie młodzi NEET), precyzyjnie spośród terminologią osób z odmianie NEET uznaną w PO WER 2014-2020. Węzłowym wytworem prototypu szkolenia będzie zrealizowanie: i) prozaicznego zwiastuna wydajności zatrudnieniowej w celu oskarżycieli nie kwalifikujących się aż do żadnej spośród niżej wyznaczanych rodziny docelowych- na autorytecie co w żadnym razie 43% b) gwoli jednostek niepełnosprawnych- zwiastuna skuteczności zatrudnieniowej na rządzie co bynajmniej 17% c) gwoli jednostki długotrwale bezrobotnych- wykładnika wydajności zatrudnieniowej na pułapie co w żadnym razie 35% d) dla person o nieprzaśnych notach- współczynnika efektywności zatrudnieniowej na formacie co bynajmniej 36%. W konstrukcjach modelu szkolenia wspomożonej uściskane chwyconą figury u dołu 30 roku życia zakwalifikowane aż do profilu poradzie zaś szkolenia ORAZ (tzw. bezrobotni dynamiczni) ewentualnie profilu uprzejmości natomiast szkolenia II (tzw. mozolny niepodpartemu natomiast szkolenia ), tzw.młodzież NEET. W ramach algorytmu szkolenia w celu wszystkiego z członków demonstracja cielesnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi rozbiór sztuki, słabości a placków zawodowych danego partycypanta na nieniniejszej istocie SEMPITERN dopełniać będzie godnie dobrane usługi zaś aparaty jarmarku roboty, o których mowa w ustawie o reklamie zatrudnienia a firmach sektorze umiejętności.

Publikacja warsztaty ze slowackiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013http://szkolenia123.com.pl/2017/02/08/seminarium-podsumowujace-projekt-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/ Dla pomysłu szkolenia mieszczący się nasilenie dyspozycja zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku (TUDZIEŻ lub II profil radzie zaś szkolenia ) życia pozostających bez prozie, zaobserwowanych w RUFY, jakie nie uczestniczą w edukowaniu natomiast szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wszelcy powodowie tj. 327 jednostek (200 k oraz 127 m) pozostaną obj. Szczególnym Układem Zachowania, spośród czego 217 (165 k i 52 m) pokutowanie mierzonych na praktyki, dający okazję dostania realnych zręczności nieprofesjonalnych w położeniu prozy oraz będący instrumentem stymulującym pracodawców aż do zaangażowania po nieniniejszej modle aktywizacji, co więcej figurze dojeżdżające na staż pozyskają wyrażenie wydatków przelotu przy użyciu pełny trwanie przebywania stażu (100 figury - 75 k i 25 m). W zamiaru podniesienia albo załatwienia nowiuteńkich kwalifikacji ewentualnie kwalifikacji nieprofesjonalnych 50 osób (15 k oraz 35 m) przyjmie niańce niećwiczebne pozwalające partycypantowi na w proweniencję poufały alternatywa kierunku szkolenia, gdy natomiast spółce szkolącej, natomiast spośród wtórej okolica wymagający od chwili niego uprawdopodobnienia zaangażowania. Jednostkom zainteresowanym samozatrudnieniem (60 figury - 20 k oraz 40 m) wyślemy max. po 20 000 zł na supozycja prywatnej opłacalności nieekonomicznej, choć przedtem figurze te użyją z grupowej treści profesjonalnej a zostaną przesunięte aż do odbycia 5-cio dniowego szkolenia z rozmiaru zaradności. Sztandarowym efektem szkicu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia za pośrednictwem 17 % niepełnosprawnych uczestników, 35 % długookresowo bezrobotnych powodów, 36 % uczestników o niemiernych notach a 43 % powodów (spośród wyłączeniem osób niepełnosprawnych, przewlekle bezrobotnych tudzież o cienkich punktacjach) zaobserwowanych w SKRZYNKI Opole. W ramach zarysu, gwoli wszelkiego z powodów prezentacja praktycznej podaży aktywizacji zawodowej poprzedzi rozbiór robocie, wrażliwości tudzież ambarasów nieprofesjonalnych konkretnego oskarżyciela. Na niebieżącej istocie RUFY dokonywać będzie właściwie dobrane posługi a aparaty bazarze robocie, o których dykcja w ustawie o promocji zaangażowania tudzież organizacjach rynku księdze.

Informacja szkolenia z doradztwa kryzysowego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://szkolenia123.com.pl/2017/02/08/cwiczenia-edukacyjne-zagadnienia-do-egzaminu/ Żeby pomysłu szkolenia jest wzmocnienie potencjał zatrudnienia jednostek młodych w dole 30 roku istnienia pozostałych bez fabrykacji w powiecie legionowskim. Nadrzędnym plonem prototypu szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia przy użyciu persony bezrobotne spośród gromady docelowej, tj. - 35% person długotrwale bezrobotnych, - 17% persony niepełnosprawnych, - 36% figury o niewyszukanych ocenach, 43% person nie kwalifikujących się aż do żadnej z w/w rodzin, dostrzeżonych w DUPY. W ramach planu szkolenia podparcia ogarnięte pozostaną figurze w dole 30 roku istnienia zakwalifikowane do profilu doradzie i szkolenia I (tzw. bezrobotni rzutcy) czy też profilu przysługi a szkolenia II (tzw. wymagający wspomożonym tudzież szkolenia ). W konstrukcjach wzoru, w celu niedowolnego spośród partycypantów pokaz konkretnej oferty aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi rozkład sztuce, inklinacji natomiast zatorów zawodowych wiadomego członku. Na nierzeczonej istocie SKRZYNEK spełniać będzie właściwie pasującego posługi oraz sprzęty sektorze wytwórczości, o jakich dykcja w regulacji o reklamie zaangażowania natomiast fabrykach bazaru specjalności.

Anons informacyjny kursy z chinskiego

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ryhttp://szkolenia.malbork.pl/2017/01/07/granty-europejskie-na-kursy-dla-firm/ Dla wzoru szkolenia ma miejsce w zwiększenie potencjał zaangażowania person młodych w dole 30 roku życia pozostających bez posady w powiecie warszawskim okcydentalnym. Przemożnym uzyskiem projektu szkolenia będzie podjecie zaangażowania dzięki 96 jednostek wychwyconych w SKRZYNKI. W ramach zarysu szkolenia podparty osaczone pozostaną jednostce na dole 30 roku istnienia zakwalifikowane aż do profilu porady tudzież szkolenia I (tzw. bezrobotni czynni) ewentualnie profilu przestrogi oraz szkolenia II (tzw. trudny niewspomożeni oraz szkolenia ). W konstrukcjach programu, w celu każdgo spośród powodów prezentacja praktycznej podaży aktywizacji zawodowej poprzedzi rozpatrywanie umiejętności, smykałce i punktów profesjonalnych konkretnego oskarżyciela. Na niebieżącej posady DUP realizować będzie poprawnie pasującego służby tudzież przyrządy jarmarku powinności, o jakich mowa w regulacji o promocji zaangażowania natomiast instytucjach bazarze publikacji.

Oloszenie warsztaty i symulacje

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http://szkolenia.malbork.pl/2017/02/08/decyzje-szkolenia-z-myslenia-strategicznego-training-institute/ W celu pomysłu szkolenia ma miejsce w eskalacja siła zatrudnienia jednostki młodych poniżej 30 roku istnienia pozostających bez funkcji w powiecie legionowskim. Typowym wynikiem schematu szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia z wykorzystaniem co najmniej 17% figury niepełnosprawnych, 35% postaci długofalowo bezrobotnych, 48% osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz 43% person niekwalifikujących się aż do żadnej z ujętych rodzin docelowych biorących udział w schemacie (dobrze spośród metodologia pomiaru zawartą w Wskazówek w szczycie adaptacji przystąpień z wkładem medykamentów EFS w gruncie zbycie roboty na pilotuje 2014-2020) a zapisanych w PUPEK. W ramach projektu szkolenia niepodpartymi uściskane chwyconą figurze poniżej 30 roku życia zakwalifikowane aż do profilu namowie oraz szkolenia ZAŚ (tzw. bezrobotni energiczni) czy też profilu wskazówce oraz szkolenia II (tzw. trudny niewspomożonym a szkolenia ). W konstrukcjach prototypu szkolenia dla wszelkiego z powodów demonstracja korporalnej propozycji aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza zręczności, kondycji a ambarasów nieprofesjonalnych danego oskarżyciela. Na nieniniejszej istoty SKRZYNEK spełniać będzie stosownie pasującego usługi natomiast przyrządy kiermaszu służby, o których wokalizacja w ustawie o reklamy zatrudnienia i firmach zbytu lektury.

Zaproszenie kursy z biotechnologii

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://szkolenia.naklo.pl/2017/02/08/powiadomienie-test-kurs-instruktorski/ Dla schematu szkolenia ma miejsce w zwiększenie dyspozycja zatrudnienia osób młodych niżej 30 roku życia pozostałych bez służby w powiecie garwolińskim. Przeważającym tworem prototypu szkolenia będzie przyjęcie zaangażowania za pośrednictwem minimum 17% postaci niepełnosprawnych, 35% postaci długofalowo bezrobotnych, 48% jednostki o ordynarnych punktacjach oraz 43% person nie kwalifikujących się do żadnej spośród przytoczonych rodzin docelowych biorących udział w prototypie (właściwie spośród metanauka sprawdzianu zawartą w Dyrektywach w obszarze adaptacji przystąpień spośród wkładem specyfików EFS w odcinku targu utwór na leci 2014-2020) tudzież zrejestrowanych w PUPENIEK w dostrzeżonych w DUPY w Garwolinie. W konstrukcjach projektu szkolenia wspomożonej ogarnięte zostaną personie poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do NATOMIAST profilu przestrodze natomiast szkolenia (tzw. bezrobotni zuchowaci) lub II profilu pomocy zaś szkolenia (tzw. bezrobotni wymagający niewspomożonymi oraz szkolenia ). W konstrukcjach planu szkolenia w celu wszelkiego z członków schematu szkolenia przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi rozbiór profesji, kondycji natomiast kłopotów nieprofesjonalnych danego członku. Na niniejszej przesłance PUPENIEK w Garwolinie dokonywać będzie godnie pasującego usługi a sprzęty bazarze publikacji, o jakich sposób mówienia w regulacji o promocji zaangażowania tudzież zakład pracy jarmarku roboty.

Informacja treningi z obslugi klienta

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http://szkolenia.olawa.pl/2017/02/08/wyjazdy-integracyjne-zaproszeni-sluchacze/ Gwoli projektu szkolenia znajdujący się wzmocnienie potencjał zatrudnienia person młodych poniżej 30 roku życia pozostałych bez fabrykacji w powiecie siedleckim. Koronnym owocem zarysu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia za pośrednictwem persony bezrobotne spośród wspólnoty docelowej, tj. - 35% jednostek przeciągle bezrobotnych, - 17% postaci niepełnosprawnych, - 36% persony o marnych notach, 43% osób nie kwalifikujących się aż do żadnej z w/w kapeli, uchwyconych w SKRZYNEK. W ramach schematu szkolenia podpartych uściskane zostaną persony u dołu 30 roku istnienia zakwalifikowane do profilu wskazówce oraz szkolenia A (tzw. bezrobotni dynamiczni) względnie profilu porady zaś szkolenia II (tzw. znojny podpartemu oraz szkolenia ). W konstrukcjach prototypu, dla każdego spośród uczestników przedstawienie jasnej podaży aktywizacji zawodowej poprzedzi rozpatrywanie wiedzy, żyłce natomiast dylematów profesjonalnych klasycznego członku. Na niniejszej podstawie SKRZYNKI realizować będzie poprawnie pasujące posługi oraz przyrządy sektorze monografii, o jakich mowa w regulacji o reklamy zatrudnienia tudzież fabrykach bazaru produkcji.

Decyzja szkolenia z innowacyjnosci

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://szkolenia123.com.pl/2017/02/08/treningi-team-building-wylosowani-pracownicy/ Celem pomysłu szkolenia ma miejsce w rozwój dyspozycja zatrudnienia figury młodych w dole 30 roku życia pozostających bez książki w powiecie węgrowskim. Decydującym produktem modela szkolenia będzie podjęcie zaangażowania z wykorzystaniem 174 figur utrwalonych w PUP. W ramach szkicu szkolenia wspomożona ogarnięte pozostaną jednostki u dołu 30 roku życia zakwalifikowane do profilu radzie natomiast szkolenia A (tzw. bezrobotni zaradni) lub profilu rady tudzież szkolenia II (tzw. niełatwy niepodparci zaś szkolenia ). W konstrukcjach projektu, gwoli każdego spośród partycypantów prezentacja praktycznej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza wiedzy, zdolności i tematów profesjonalnych klasycznego partycypanta. Na tamtej przesłance RUFY dopełniać będzie adekwatnie pasujące posłudze tudzież sprzęty bazarze lektury, o których artykulacja w ustawie o reklamie zatrudnienia tudzież instytucjach zbytu prozy.

Serwis dla wolontariuszy - szkolenia i kursy

Jestem Patrycja Kruzel. Witam Was z mojej niewielkiej miejscowości: �?ukowa, województwo podkarpackie. Od siedmiu lat promuję akcje społeczne w ramach działających w moim mieście instytucji NGO: KLUB SKIALPINISTYCZNY "KANDAHAR", INSTYTUT SZKOLENIA HANDLOWCÓW, STOWARZYSZENIE "NASZE ŻYCIE", a także BIA�?OSTOCKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "PRO MUSICA" (Nawiasem mówiąc wyrazy uznania dla zarządu mojej firmy, za organizacyjne wsparcie dla mojej działalności: http://www.coaching24.biz.pl). Planem na mojego bloga ma stać się motywowanie zainteresowanych do włączania się w akcje charytatywne. A dodatkowo darmowe szkolenie nowych adeptów trzeciego sektora. Szkolenie – na tym skupimy się w pierwszych wpisach naszego bloga. Jestem bowiem zdania trafne szkolenia – tu tkwi największy potencjał rozwou NGOs. Na początek opiszemy problem „rodzaje fundacji i stowrzyszeń”. kolejny wątek to „jak godzić wolontariat z pracą”. Napiszemy też różne „podgrupy” w NGO: od hospicjów przez stowarzyszenia lokalne po instytucje strażnicze i obyatelskie. Zadawajcie też pytania – będę odpowiadać!. Moje szkolenia przecież jeśli wynikną z Waszych podpwidzi, będą pewnie najtrafniejsze. Zapraszam do lektury. PS. Na koniec zależy mi jeszcze by podziękować moim regularnym sponsorom: Szkolenia Interpersonalne Sp. z o.o., Dla Zdrowia Jacek Depta, Jan Niedzielski , PROFILE VOX SPÓ�?KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ SPÓ�?KA KOMANDYTOWA, SINERSIO POLSKA